Annet

September 2017: Jeg ble tildelt Kulturstipend fra Bergen Kommune for å videreutvikle meg som kunstskribent og -formidler.