Kortversjonen

Kortversjonen av CV'en min er som følgende: Jeg startet med å studere kunst og fotografi på Kunsthøgskolen i Bergen. Etter å ha fullført en bachelorgrad der, fortsatte jeg med å studere kunsthistorie på Universitetet i Bergen. Der skrev jeg masteroppgaven min om artistic research - kunstnerisk forskning. 

Både under og etter årene som student har jeg vært involvert i organisasjonen Bergen Zines. Det er en organisasjon som jobber med utviklingen og formidlingen av kunstneriske trykksaker (som kunstnerbøker og fanziner, ofte selvpubliserte). I tillegg har jeg i mange år formidlet kunst som omviser, i utstillingene til både Bergen Kunsthall, KODE og Hordaland Kunstsenter. I 2015 begynte jeg å jobbe for Tag Team Studio, et visningssted for samtidskunst som jeg nå er daglig leder for. I tillegg til arbeidet jeg gjør på Tag Team, tar jeg noen ganger på meg andre oppdrag. Jeg skriver tekster om kunst, og innimellom holder jeg også foredrag og presentasjoner. Det jeg skriver eller snakker om varierer, men som oftest er det tendenser i samtidskunsten eller konkrete kunstnerskap det dreier seg om. Kunstnere som jobber med bokformatet er et av de emnene jeg har spesialisert meg innen.

Den siste tiden har jeg også fått prøve meg som kurator, redaksjonsassistent og blogger. Når jeg tenker på fremtidige prosjekter, er det imidlertid selve kunstopplevelsen som engasjerer meg aller mest. Hvordan opplever vi kunst? Hva betyr kunsten for oss? Og hvordan kan opplevelsen av kunst deles og kommuniseres utad? Det er spørsmål jeg håper å få utforske i det kommende.