Mastergrad i kunsthistorie

Periode:                                08.2009 - 12.2014     

Utdanningsinstitusjon:      Universitetet i Bergen

Studie:                                  Kunsthistorie

Nivå/Grad:                            Master

Beskrivelse: I løpet av mastergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen har jeg skrevet to bacheloroppgaver og en masteroppgave. Den første bachelorteksten tok utgangspunkt i verket 4'33'' av John Cage, som jeg betrakter som et frampek mot den senere dematerialiseringen av kunstobjektet på 60- og 70-tallets konseptuelle kunstscene. I den andre teksten tok jeg for meg Marcel Duchamp sitt kunstnerskap, sett i lys av den kunsthistoriske diskusjonen om kopien og originalen. Masteroppgaven min skrev jeg om "artistic research", et sentralt begrep i samtidskunsten som blant annet viser til stipendiat- og/eller doktorgradsprogrammene i utøvende kunst som nå finnes ved en rekke universiteter og høgskoler i hele verden. Et overordnet mål for denne oppgaven var å komme nærmere en forståelse av hva kunstnerisk forskningspraksis innebærer.


Bachelorgrad i kunst

Periode:                                08.2006 - 05.2009     

Utdanningsinstitusjon:      Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Studie:                                  Kunst, spesialisering i fotografi

Nivå/Grad:                            Bachelor

Beskrivelse: I dette bachelorprogrammet i utøvende kunst lå hovedfokuset på fotografi som en del av kunstnerisk praksis. Kunstteori var også en integrert del av utdannelsen, men den utøvende delen var mest sentral. Under utdanningsløpet hadde jeg et utvekslingssemester ved Willem de Kooning Academie i Rotterdam. Eksamensarbeidet mitt ved Kunsthøgskolen tok for seg opplevelsen av og minnene knyttet til albumfotografi. Arbeidet besto av en installasjon med video, lyd og fotografisk materiale.