Publiserte tekster

 

"Åshild Kanstad Johnsen: Freestyler søker struktur". Intervju publisert i NUMER 112, nr. 2, 2017.

"Bergen Art Book Fair 2016: Folkene bak bøkene". Publisert i NUMER 111, nr. 1, 2017.

”Fanzinens funksjon i kunsten”. Tekst i Bergen Zines’ antologi Ingen kommer til å ta vare på dette her, publisert i 2017, utgitt av Bergen Zines.

Bokanmeldelser for NUMER 109, nr. 3, 2016: Om billedbøkene Ting vi Trenger og Palle Puddel drar til New York.

"Tegneserien i bevegelse: om forskningsarbeidet Frozen moments in motion". Publisert i NUMER 108, nr. 2, 2016.

Bokanmeldelser for NUMER 107, nr. 1, 2016: Om billedbøkene Kunsten å møte en bjørn og Dette snakker man bare med kaniner om.

"Å lete etter kunsterbøker". Publisert i NUMER 105, nr. 3, 2015.

Gamle hyller, nye bøker: kunstnerboken i 2015. Skrevet etter forespørsel fra Hordaland Kunstsenter. Publisert elektronisk, på HKS sine nettsider, mai 2015; her. Denne teksten er også trykket opp i fysisk format, i fanzineform, i et begrenset opplag – design og layout av Ann Kristin Stølan. Digital versjon her.

Siden 2016 finnes sistnevnte tekst også i engelsk versjon, oversatt av Hordaland Kunstsenter v/Anthea Beuys. Engelsk tittel er Old shelves, new books: the artist’s book today

"Halvor Rønning: Stopwatch Mayonnaise, Bible". Skrevet sammen med Halvor Rønning, til fanzinen Halvor Rønning: Stopwatch Mayonnaise, Bible, 2017. Dette som en del av den Tag Team-initierte fanzine-serien Tag Team Texts. Finnes i digital versjon her, og til salgs på Tag Team Studio i Bergen.

 

Andre tekster

 

"BABF blog", en blogg på nettsidene til Bergen Art Book Fair: Under Bergen Art Book Fair 2017 (19. - 22- oktober) blogget jeg om messens innhold og om min opplevelse av den. Dette på oppdrag fra BABF/Bergen Zines. Bloggen var tenkt som et formidlingstiltak, men vil også bli benyttet som dokumentasjon. Den finnes her

"Travelogue", en blogg på nettsidene til Bergen ZinesAugust 2017 skrev jeg en reise- og prosjektskildring i bloggform, om kunstbokmessen China meets Norway in a Bookshelf. Dette på oppdrag fra de bergensbaserte organisasjonene Bergen Zines og Northing, som sammen med den kinesiske aktøren Meridian Space arrangerte denne kunstbokmessen i Beijing. Bloggen finnes her