Lengre ansettelsesforhold

 

Beskrivelse: I september 2015 overtok jeg stillingen som Tag Teams daglige leder. Det er i utgangspunktet en 50%-stilling, men jeg anser det som min hovedjobb. På Tag Team har jeg en allsidig rolle, og er ansvarlig for alt fra budsjett og regnskap til koordinering av åpninger, markedsføring av utstillinger og tekstproduksjon. Ofte er jeg i tett dialog med kunstnerne som stiller ut hos oss, i prosessen frem mot utstilling. Det hender også at jeg agerer som kurator, selv om dette ikke i utgangspunktet er min rolle på Tag Team - Morten Kvamme er kunstnerisk leder. Men vi har en fleksibel struktur, og er begge med på å utforme programmet og profilen til Tag Team. Jeg drifter dessuten prosjektet Tag Team Texts, hvor jeg fungerer som redaktør for en tekstserie om våre utstillere.

Periode: 09.2015 -   

Arbeidsgiver: Tag Team Studio

Tittel: Daglig leder

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Siden nyåpningen i 2012, har jeg jobbet i resepsjonen og kunstbokhandelen til Bergen Kunsthall. Siden høsten 2014 har jeg i tillegg hatt søndagsomvisninger i utstillingene, for et voksent publikum. Omvisningsdelen av jobben har vært særlig givende. Det har vært svært lærerikt og interessant å gjøre dypdykk i utstillingene på Kunsthallen, for så å presentere og diskutere dem med et kunstinteressert publikum. Fra og med januar 2016 har jeg dessuten vært en av de ansvarlige for Kunsthallens bokhandel. I tillegg til kunstformidling, informasjonsarbeid og salg innebærer resepsjonsjobben diverse administrativt arbeid. Resepsjonen fungerer som et mellomledd mellom publikum og de øvrige ansatte ved Kunsthallen, så formidling av beskjeder mellom disse to instansene er naturligvis også en viktig del av jobben. Stillingsprosenten ved Kunsthallen har ikke vært fast, men som regel utgjør den 25-30%. 

Periode: 12.2012 -

Arbeidsgiver: Bergen Kunsthall

Tittel: Resepsjonist, formidler og bokhandelansvarlig

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Det jeg i praksis har jobbet med i denne stillingen har vært å utforme, planlegge og holde kreative kurs for barn og ungdom, ved Ytrebygda Kulturkontor. Siden jeg startet i jobben har jeg utviklet og ledet to faste kurs: et analogt fotokurs for ungdom, der vi arbeidet med analog film, og et hobbykurs for barn på mellomtrinnet, hvor vi gjorde alt fra tegning og maling til håndarbeid og skulpturering. Fra høsten 2014 til og med våren 2016 har jeg også ledet Tirsdagsklubben avd. Ytrebygda, en aktivitetsklubb med kulturelt innhold for mennesker med utviklingshemninger. Her hadde jeg ansvar for å arrangere og gjennomføre aktiviteter for klubben hver tirsdag gjennom skoleåret. Totalt var klubblederjobben en 25%-stilling. 

Periode: 11.2011 – 01.06.2017

Arbeidsgiver: Fana og Ytrebygda Kulturkontor

Tittel: Klubbleder 


Prosjekter og kortere engasjementer

 

Periode: 01.03.2017–01.06.2018

Arbeidsgiver: B-Open

Tittel: Kurator i prosjektet Norden til Bergen

 

 

 

Beskrivelse: Jeg ble invitert av B-Open til å være med som en av kuratorene i prosjektet Norden til Bergen. Det innebærer at jeg inviterer valgfrie samarbeidspartnere fra Norden til å utarbeide et prosjekt som involverer en eller flere bergensbaserte kunstnere. Jeg inviterte Harbinger, et kunstnerdrevet visningssted i Reykjavik, til å utarbeide et utstillingsopplegg sammen med meg. De var i Bergen under B-Open 2017, og vi gjorde studiobesøk sammen. Vårt samarbeid tegner an til å bli en duo- utstilling med en norsk og en islandsk kunstner, som skal vises både i Bergen og på Island våren 2018.

 

Periode: 13.09.2017-19.11.2017

Arbeidsgiver: NUMER

Tittel: Redaksjonsassistent

 

 

Periode: 19.10.2017-22.10.2017

Arbeidsgiver: Bergen Art Book Fair

Tittel: Blogger

 

Beskrivelse: Høsten 2017 var jeg redaksjonsassistent for NUMER, og jobbet med pdf-korrektur i samarbeid med redaktør Sissel Lillebostad, for to utgaver av NUMER.

 

 

Beskrivelse: Jeg ble invitert av Bergen Art Book Fair til å blogge om den femte utgaven av Bergen Art Book Fair. Bloggen var tenkt som et formidlingstiltak under selve messen, men vil også bli benyttet som dokumentasjon i ettertid.

Periode: 20.08.2017-30.08.2017

Arbeidsgiver: Bergen Zines, Northing, Meridian Space

Tittel: Blogger

 

Beskrivelse: Jeg ble invitert av Bergen Zines og Northing til å blogge om China meets Norway in a bookshelf, et prosjekt de gjorde sammen med Beijing-baserte Meridian Space. I Beijing arrangerte disse tre aktørene en bokmesse for kunstneriske bildebøker, hvor bokverk av norske og kinesiske kunstnere ble vist og solgt. Min oppgave var å skrive om prosjektet, og om de ulike aktivitetene de norske kunstnerne som ble med til Beijing deltok i. Jeg skrev om prosjektet ”on site”, mens det fant sted. Bloggen finnes her: http://bergenzines.no/travelogue.

 

Beskrivelse: Jeg ble ansatt til formidlingsprosjektet ”Unge formidlere”, som gikk ut på at elever fra små- og mellomtrinnet skulle lage en egen lydguide til utstillingene de besøkte på Hordaland Kunstsenter. Min oppgave var å lage formidlingsopplegg for dem, hjelpe dem å lage lydopptak samt å redigere disse i etterkant.

 

Periode: 01.09.2015-15.01.2016

Arbeidsgiver: Hordaland Kunstsenter

Tittel: Kunstformidler

 

 

Beskrivelse: Som ekstern omviser på KODE arbeidet jeg først og fremst med Tony Matelli-utstillingen som ble holdt våren 2013. Til den laget jeg et eget omvisningsopplegg for voksne. I tillegg arbeidet jeg på KunstLab, KODE sitt museum for barn.

Periode: 01.2013 - 06.2013

Arbeidsgiver: KODE, Kunstmuseene i Bergen

Tittel: Ekstern omviser

 

Beskrivelse: På Universitetsmuseene fikk jeg opplæring i omvisninger og pedagogisk opplegg for skoleklasser, både på naturhistorisk og kulturhistorisk avdeling. Jeg jobbet også med ulike kreative workshops for barn under tiden jeg var ansatt ved museet. 

Periode: 07.2012 - 12.2012

Arbeidsgiver: Universitetsmuseene i Bergen

Tittel: Formidler


Foredrag, presentasjoner og lignende

 

Beskrivelse: Jeg ble invitert av Haugesund Kunstforening til å holde et foredrag om kunstnerbøker og kunstbokmesser.

Dato: 28.09.2017
Arbeidsgiver/sted: Haugesund Kunstforening / Haugesund Billedgalleri

 

Beskrivelse: Jeg ble invitert av kunstnerkollektivet og kunstnerresidensen The Mothership til å holde en presentasjon av min praksis som kunst- og kulturarbeider og av Tag Team Studio. Dette ble holdt i The Motherships lokaler i Greenpoint i Brooklyn, ved et åpent arrangement hvor et lite utvalg kunstnere fortalte om sin praksis.

Dato: 09.05.2017
Arbeidsgiver/sted: The Mothership/Brooklyn, NY 

 

 

 

Beskrivelse: I anledning lanseringen av Bergen Zines’ antologi om fanziner, Ingen kommer til å ta vare på dette her, holdt jeg en presentasjon av mitt eget bidrag til denne antologien. Jeg fortalte også om mitt bidrag til NUMER 111, som ble lansert samme kveld. Dette fant sted på fanzinekvelden som ble arrangert for anledningen, på Nobel Bopel.

Dato: 10.03.2017
Arbeidsgiver/sted: Bergen Zines/Nobel Bopel

 

 

 

Beskrivelse: I anledning Tokyo Art Book Fair reiste jeg til Tokyo sammen med Bergen Art Book Fair. Der holdt jeg en presentasjon og opplesning av den nylig oversatte teksten min Old shelves, new books: the artist’s book today.

Dato: 15.09.2016
Arbeidsgiver/sted: BABF/Norwegian Icons, Tokyo

 

 

Beskrivelse: I anledning lansering av NUMER 105, hadde jeg høytlesning av teksten Gamle hyller nye bøker: kunstnerboken i 2015, i sammenheng med at jeg hadde skrevet et essay om kunstnerbøker til denne utgaven av tidsskriftet (Å lete etter kunsterbøker).

Dato: 19.10.2015
Arbeidsgiver/sted: Tegnerforbundet/Oslo

 

 

 

Beskrivelse: Til kritikersamtalen som ble holdt i anledning PAB Open i september 2015, ble jeg invitert til å være paneldeltaker – sammen med Espen Johansen, Agnieszka Gratza og moderator Kristoffer Jul- Larsen.

Dato: 06.09.2015
Arbeidsgiver/sted: VISP/Landmark, Bergen

 

 

Beskrivelse: Til lanseringen av teksten Gamle hyller nye bøker: kunstnerboken i 2015, som jeg skrev for Hordaland Kunstsenter, presenterte jeg arbeidet gjennom en høytopplesning av teksten på norsk.

Dato: 09.05.2015
Arbeidsgiver/sted: Hordaland Kunstsenter

 

 

Beskrivelse: Under Bergen Art Book Fair 2014 ble jeg bedt om å holde foredrag om lokale kunstnerbokarbeider, sammen med kunstner David A. Rios. Foredraget varte omtrent en time og ble holdt på engelsk.

Dato: 23.11.2014
Arbeidsgiver/sted: Bergen Art Book Fair/Bergen Kjøtt

 

 

Beskrivelse: Jeg ble invitert av HKS til å holde foredrag om ”artistic research”, temaet for masterarbeidet mitt, som fremdeles var i prosess på dette tidspunktet. Det var et 90 minutter langt foredrag på norsk. 

Dato: 27.05.2014
Arbeidsgiver/sted: Hordaland Kunstsenter